Yogi Bhajan (eller Harbhajan Singh Puri) föddes 1929 i Pakistan (nu Indien) och vid 16 års ålder blev han erkänd som mästare i Kundaliniyoga. Yogi Bhajan studerade också tantrisk yoga, gongmeditaiton, var mästare i Hathayoga och fil dr i psykologi. 

Kundaliniyogan hade hållits hemliga i årtusenden men Yogi Bhajan bröt mot detta år 1969 då han började undervisa Kundaliniyoga i USA. Under ett besök i Los Angeles upplevde han ungdomars behov av frigörelse, självkännedom, personliga utveckling och meningsfulla värden och beslutade sig för att börja undervisa dem i Kundaliniyoga. 

Yogi Bhajan förutspådde också en samtid där stress skulle öka, samhällen skulle omvandlas och förändringar skulle ske i allt snabbare takt och oftare. Där behövde (och behöver) människan Kundaliniyoga som stöd och Yogi Bhajan dedikerade därför återstoden av sitt liv åt till att lära ut Kundaliniyoga. 

Den 6 oktober 2004 lämnade Yogi Bhajan sin fysiska kropp.

In Kundalini Yoga the most important thing is your experience. It goes right to your heart. No words can replace your experience. Your mind may accept the words or it may not, but your consciousness will not accept just words. YB